Westland, het glastuinbouwcentrum van de wereld én de meest belangrijke speler in de Greenport, wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan.  

Westland Marketing zet zich in om hier ruchtbaarheid aan te geven. Door ondernemingen, die Westland een krachtig gezicht geven, te promoten. En door activiteiten te ontplooien die de Westlandse bedrijvigheid tonen.