Westland 

Het glastuinbouwcentrum van de wereld én de meest belangrijke speler in de Greenport, wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan.  

Westland Marketing zet zich in om hier ruchtbaarheid aan te geven. Door ondernemingen, die Westland een krachtig gezicht geven, te promoten. En door activiteiten te ontplooien die de Westlandse bedrijvigheid tonen.


Westland is open for business

Gemeente Westland heeft (in samenwerking met Westland Marketing) een internationale website ontwikkeld om de informatie over Westland toegankelijker te maken voor internationale organisaties en overheden.

Voor meer informatie over Westland en de mogelijkheden die het biedt klik hier

 

The municipality of Westland has created (in collaboration with Westland Marketing) an international website to make information about one of the most important area’s in the international hortisector available to international organizations and governments.

For more information about Westland and all the opportunities it offers see http://www.westlandhortibusiness.com/

 

HortiValley

HortiValley is het online platform dat de innovatiekracht, carrièrekansen, studiemogelijkheden en veelzijdigheid van de nationale tuinbouw toont. Op dit platvorm bevinden zich een reeks aan vacatures voor banen, stages en traineeships bij verschillende inspirerende Westlandse bedrijven. 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, stage of traineeship in de uitdagende sector van de tuinbouw? Klik dan hier om huidige vacatures te zien. 

Holland Horti International

De Nederlandse export van tuinbouwproducten, -techniek en -kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie. De meeste Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn internationaal actief. Door krachtenbundeling en gezamenlijke positionering kunnen zij effectiever zakendoen en gemakkelijker nieuwe markten betreden. Holland Horti International is hiervoor het centrale aanspreekpunt.

Voor meer informatie over Holland Horti International klik dan Hier!